Elektronické informačné zdroje - databázy, portály, e-periodiká databáza pamiatkového úradu


UNIVERZITY A KATEDRY:

Univerzita Konštantína Filozofa

Filozofická fakulta UKF

http://www.muzeologia.sk/ - Katedra muzeológie v Bratislave

https://www.muni.cz/ - Masarykova univerzita v Brne

Záverečné práce k slovenskému stredoveku


MÚZEÁ, MUZEOLOGICKÉ INŠTITÚCIE:

www. muzeum.sk

https://www.snm.sk/ - Slovenské národné múzeum

https://www.snm.sk/?muzeologicky-kabinet

http://icofom.mini.icom.museum/

https://icom.museum/en/


 VEDECKÉ INŠTITÚCIE, PAMIATKOVÉ ÚRADY, ARCHÍVY,...:

Archeologický ústav SAV

http://www.history.sav.sk/- Historický ústav SAV

http://archeol.sav.sk/index.php/sk/ - Archeologický ústav SAV v Nitre

http://www.cevnad.sav.sk/%C5%A1tudijn%C3%A9-materi%C3%A1ly.html - voľne stiahnuteľné študujné meteriály AÚ SAV (AVANS, AR, SA)

https://uesa.sav.sk/ - Ústav etnológie a sociálnej antropológie

https://www.pamiatky.sk/ - Pamaitkový úrad SR

https://www.npu.cz/cs - Národní památkový ústav CZ

https://www.arcanum.hu/en/

https://hungaricana.hu/en/

https://mapire.eu/en/ - historické mapovania online mapy

https://www.snk.sk/sk/ - Slovenská národná knižnica

http://www.promonumenta.sk/

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/periodical/uuid:178451f0-3536-11e2-adb0-005056827e52 - online zborník Archaeologia Historica

https://uetetnofolk.eu/index.php/main/records  zdigitalizované záznamy Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV


 WEBOVÉ PORTÁLY POPULARIZAČNÉHO CHARAKTERU:

Hrad Hričov

www.obnova.sk

http://www.hradiska.sk/

https://www.slovakiana.sk/

https://www.archeologienadosah.cz/

http://www.anthropark.wz.cz/agalery.htm

https://pazirik.hu/