Elektronické informačné zdroje - databázy, portály, e-periodiká databáza pamiatkového úradu


UNIVERZITY A KATEDRY:

Univerzita Konštantína Filozofa

Filozofická fakulta UKF

http://www.muzeologia.sk/ - Katedra muzeológie v Bratislave

https://www.muni.cz/ - Masarykova univerzita v Brne

Záverečné práce k slovenskému stredoveku


MÚZEÁ, MUZEOLOGICKÉ INŠTITÚCIE:

www. muzeum.sk

https://www.snm.sk/ - Slovenské národné múzeum

https://www.snm.sk/?muzeologicky-kabinet

http://icofom.mini.icom.museum/

https://icom.museum/en/


 VEDECKÉ INŠTITÚCIE, PAMIATKOVÉ ÚRADY, ARCHÍVY,...:

Archeologický ústav SAV

http://www.history.sav.sk/- Historický ústav SAV

http://archeol.sav.sk/index.php/sk/ - Archeologický ústav SAV v Nitre

http://www.cevnad.sav.sk/%C5%A1tudijn%C3%A9-materi%C3%A1ly.html - voľne stiahnuteľné študujné meteriály AÚ SAV (AVANS, AR, SA)

https://uesa.sav.sk/ - Ústav etnológie a sociálnej antropológie

https://www.pamiatky.sk/ - Pamaitkový úrad SR

https://www.npu.cz/cs - Národní památkový ústav CZ

https://www.arcanum.hu/en/

https://hungaricana.hu/en/

https://mapire.eu/en/ - historické mapovania online mapy

https://www.snk.sk/sk/ - Slovenská národná knižnica

http://www.promonumenta.sk/

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/periodical/uuid:178451f0-3536-11e2-adb0-005056827e52 - online zborník Archaeologia Historica

https://uetetnofolk.eu/index.php/main/records  zdigitalizované záznamy Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV


 WEBOVÉ PORTÁLY POPULARIZAČNÉHO CHARAKTERU:

Hrad Hričov

www.obnova.sk

http://www.hradiska.sk/

https://www.slovakiana.sk/

https://www.archeologienadosah.cz/

http://www.anthropark.wz.cz/agalery.htm

https://pazirik.hu/

Katedra muzeológie FF UKF v Nitre vznikla v roku 2006 ako samostatná katedra po desaťročnej existencii študijného programu muzeológia, dovtedy pod garanciou katedier histórie a archeológie. Tento odbor je v systéme vied pomerne nový, hoci dejiny múzejníctva ako takého siahajú niekoľko storočí do histórie. Študenti muzeológie získavajú vedomosti a zručnosti nie len z múzejnej práce, ale aj z oblasti viacerých spoločenských a prírodných vied, legislatívy, pamiatkovej starostlivosti či ochrany životného prostredia. Súčasťou štúdia je aj aktívna účasť na projektoch rôzneho charakteru, najčastejšie formou výstav či edukačného materiálu.

 

Archeologické výskumy

buton na vyskumy

AIS

ais logo

Katedrová knižnica

knižnica

Náš youtube kanál

youtube logo 2431 1

Nové Zámky pamiatky...

118779531 3781906371836693 303963724715104820 o

Užitočné linky

1200px GNOME Web logo 2018.svg