AKTUALITY


UPOZORNENIE! 

Náš oficiálny facebook profil je z doposiaľ neznámych príčin nefunkčný a preto komunikácia cez tento kanál nie je možná  ! 

V prípade, že chcete komunikovať s Katedrou muzeológie využite mailovú komunikáciu. Všetky kontakty nájdete tu. 

Druhý neoficálny profil Katedra muzeológie FF UKF Nitra  je samozrejme k dispozícii! 

Ďakujeme za pochopenie! 


Záujemcovia o študijný program "Pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo" sa môžu prihlásiť ešte do 15. 8. 2020

Viac info po kliknitní na tento odkaz alebo na baner nižšie! 

baner

video button  Prezentačné video nového študijného programu


baner bel

Katedra muzeológie FF UKF v Nitre vznikla v roku 2006 ako samostatná katedra po desaťročnej existencii študijného programu muzeológia, dovtedy pod garanciou katedier histórie a archeológie. Tento odbor je v systéme vied pomerne nový, hoci dejiny múzejníctva ako takého siahajú niekoľko storočí do histórie. Študenti muzeológie získavajú vedomosti a zručnosti nie len z múzejnej práce, ale aj z oblasti viacerých spoločenských a prírodných vied, legislatívy, pamiatkovej starostlivosti či ochrany životného prostredia. Súčasťou štúdia je aj aktívna účasť na projektoch rôzneho charakteru, najčastejšie formou výstav či edukačného materiálu.

Aktuálne Katedra muzeológie má práva na rigorózne pokračovanie (PhDr.), akreditované doktorandské štúdium (PhD.), a možnosť habilitačného a inauguračného konania. 

Oznamy

 

  • Katedra muzeológie má práva na rigorózne pokračovanie (PhDr.), akreditované doktorandské štúdium (PhD.), a možnosť habilitačného a inauguračného konania. 

  • Harmnogram akademického roka 2019/2020

Archeologické výskumy

buton na vyskumy

AIS

ais logo

Užitočné linky

1200px GNOME Web logo 2018.svg