AKTUALITY


Magisterské štátne skúšky

Magisterské štátne skúšky na Katedre muzeológie sa uskutočnia dňa 12. 6. 2020 od 8:00 hod. dištančnou, on-line formou v súlade s internými pokynmi Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Harmonogram obhajob záverečných prác:

OTVORIŤ

 

Bakalárske štátne skúšky

Bakalárske štátne skúšky na Katedre muzeológie sa uskutočnia dňa 18. 6. 2020 od 8:30 hod. dištančnou, on-line formou v súlade s internými pokynmi Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Harmonogram obhajob záverečných prác:

OTVORIŤ


Dôležitý oznam!

Aktuálne usmernenie spôsobu organizácie štátnych skúšok v akademickom roku 2019/2020 na FF UKF v Nitre nájdete na linku nižšie!

 

Výučba na Katedre muzeológie pokračuje v elektronickej podobe. Naši študenti si to patrične užívajú :-) 

91798194 1410874879093037 3908651016542748672 o

 


Hoci sú múzeá zatvorené, môžete si pozrieť videosprievodcu výstavy Babylon armád v Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch. Sprevádza autor výstavy, náš absolvent P. Rusnák.
Odborným podkladom pre výstavu bola publikácia Babylon armád od nášho pracovníka P. Šteinera.

https://m.youtube.com/watch?v=LKe04QNyMao

https://www.youtube.com/watch?v=AbgKAf7IUks
https://www.youtube.com/watch?v=BZBVuWuFSPU

 

Katedra muzeológie FF UKF v Nitre vznikla v roku 2006 ako samostatná katedra po desaťročnej existencii študijného programu muzeológia, dovtedy pod garanciou katedier histórie a archeológie. Tento odbor je v systéme vied pomerne nový, hoci dejiny múzejníctva ako takého siahajú niekoľko storočí do histórie. Študenti muzeológie získavajú vedomosti a zručnosti nie len z múzejnej práce, ale aj z oblasti viacerých spoločenských a prírodných vied, legislatívy, pamiatkovej starostlivosti či ochrany životného prostredia. Súčasťou štúdia je aj aktívna účasť na projektoch rôzneho charakteru, najčastejšie formou výstav či edukačného materiálu.

Aktuálne Katedra muzeológie má práva na rigorózne pokračovanie (PhDr.), akreditované doktorandské štúdium (PhD.), a možnosť habilitačného a inauguračného konania. 

Oznamy

AIS

ais logo

Užitočné linky

1200px GNOME Web logo 2018.svg