AKTUALITY


Hoci sú múzeá zatvorené, môžete si pozrieť videosprievodcu výstavy Babylon armád v Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch. Sprevádza autor výstavy, náš absolvent P. Rusnák.
Odborným podkladom pre výstavu bola publikácia Babylon armád od nášho pracovníka P. Šteinera.

https://m.youtube.com/watch?v=LKe04QNyMao


Zmena naviazania študijného programu na odbor! 

 Vzor nového titulného listu k vašim bakalárskym a diplomovým prácam nájdete TU


OZNAM PRE ŠTUDENTOV KONČIACICH ROČNÍKOV! 

Termín odovzdania záverečnej práce sa posúva o dva týždne !

Viac info TU


Opatrenia UKF v súvislosti so šírením koronavírusu!
Prerušenie prezenčnej formy štúdia na UKF sa v nadväznosti na prijímané opatrenia v SR predlžuje do 29. marca 2020 pre všetky stupne a formy vysokoškolského vzdelávania! 
Konzultácie s učiteľmi sa budú uskutočňovať výlučne elektronicky.
Upozorňujeme, že v čase od 16. 3. – 4. 4. 2020 prebieha prostredníctvom AIS predzápis predmetov na zimný semester 2020/2021.
 

Katedra muzeológie FF UKF v Nitre vznikla v roku 2006 ako samostatná katedra po desaťročnej existencii študijného programu muzeológia, dovtedy pod garanciou katedier histórie a archeológie. Tento odbor je v systéme vied pomerne nový, hoci dejiny múzejníctva ako takého siahajú niekoľko storočí do histórie. Študenti muzeológie získavajú vedomosti a zručnosti nie len z múzejnej práce, ale aj z oblasti viacerých spoločenských a prírodných vied, legislatívy, pamiatkovej starostlivosti či ochrany životného prostredia. Súčasťou štúdia je aj aktívna účasť na projektoch rôzneho charakteru, najčastejšie formou výstav či edukačného materiálu.

Aktuálne Katedra muzeológie má práva na rigorózne pokračovanie (PhDr.), akreditované doktorandské štúdium (PhD.), a možnosť habilitačného a inauguračného konania. 

Oznamy

AIS

ais logo

Užitočné linky

1200px GNOME Web logo 2018.svg