My Movie0000

AKTUALITY


Štátne skúšky na UKF v AR 2020/2021

Záverečné práce v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia odovzdávajú študenti v elektronickej forme prostredníctvom AIS, a to do 17. apríla 2021

Viac info TU


 Každý piatok (okrem veľkonočného) budeme pre Vás vysielať naživo na facebooku zaujímavé prednášky o pamiatkach a kultúrnom dedičstve! 

Pre viac informácií kliknite na bener nižšie. 

baner webinar


  Nová vysokoškolská učebnica pracovníkov Katedry muzeológie s názvom Archeomuzeológia na prahu nového milénia, je určená všetkým študentom a záujemcom o archeologické pamiatky a múzeá.

Je k dispozícii na pracovisku našej katedry! 

Viac informácií po kliknutí na bener

baner kniha

 

Katedra muzeológie FF UKF v Nitre vznikla v roku 2006 ako samostatná katedra po desaťročnej existencii študijného programu muzeológia, dovtedy pod garanciou katedier histórie a archeológie. Tento odbor je v systéme vied pomerne nový, hoci dejiny múzejníctva ako takého siahajú niekoľko storočí do histórie. Študenti muzeológie získavajú vedomosti a zručnosti nie len z múzejnej práce, ale aj z oblasti viacerých spoločenských a prírodných vied, legislatívy, pamiatkovej starostlivosti či ochrany životného prostredia. Súčasťou štúdia je aj aktívna účasť na projektoch rôzneho charakteru, najčastejšie formou výstav či edukačného materiálu.

Aktuálne Katedra muzeológie má práva na rigorózne pokračovanie (PhDr.), akreditované doktorandské štúdium (PhD.), a možnosť habilitačného a inauguračného konania. 

Oznamy


ROZVRH NA LETNÝ SEMESTER 2021 - interné štúdium a externé štúdium


PRVÝ ROČNÍK - Manuály k systému AIS nájdete tu! 


Harmnogram akademického roka 2020/2021


Katedra muzeológie má práva na rigorózne pokračovanie (PhDr.), akreditované doktorandské štúdium (PhD.), a možnosť habilitačného a inauguračného konania. 

Archeologické výskumy

buton na vyskumy

AIS

ais logo

Katedrová knižnica

knižnica

Nové Zámky pamiatky...

118779531 3781906371836693 303963724715104820 o

Užitočné linky

1200px GNOME Web logo 2018.svg