AKTUALITY


Stiahnite si aktuálne rozvrhy na LS 2019/2020 pre interné aj externé štúdium


 baner DOD 2020

 


ŠVOUČ - Dňa 25.3. 2020. 

Vyzývame študentov muzeológie (najmä tretí a piaty ročník) aby pouvažovali nad aktívnou účasťou na už tradičnej katedrovej ŠVOUČ-ke! 

V prípade, že máte vybranú vhodnú tému tak kontaktujte pracovníkov Katedry muzeológie.

  


 Nová výzva programu Erazmus+

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy otvorilo aplikáciu Study Abroad, prostredníctvom ktorej sa študenti môžu prihlásiť na Erasmus+ mobility (štúdium, stáž) v AR 2019/2020. Výzva je aktuálna aj pre študentov externého štúdia.

Podrobné informácie ohľadom novej výzvy Erasmus nájdete na tomto odkaze

 


 

Katedra muzeológie FF UKF v Nitre vznikla v roku 2006 ako samostatná katedra po desaťročnej existencii študijného programu muzeológia, dovtedy pod garanciou katedier histórie a archeológie. Tento odbor je v systéme vied pomerne nový, hoci dejiny múzejníctva ako takého siahajú niekoľko storočí do histórie. Študenti muzeológie získavajú vedomosti a zručnosti nie len z múzejnej práce, ale aj z oblasti viacerých spoločenských a prírodných vied, legislatívy, pamiatkovej starostlivosti či ochrany životného prostredia. Súčasťou štúdia je aj aktívna účasť na projektoch rôzneho charakteru, najčastejšie formou výstav či edukačného materiálu.

AIS

ais logo

Užitočné linky

1200px GNOME Web logo 2018.svg