Prijímacie konanie

Prijatie na bakalárske štúdium v akademickom roku 2018/2019 je bez prijímacích skúšok, na základe výsledkov štúdia na strednej škole

Prijatie na magisterské štúdium v akademickom roku 2018/2019 je na základe výsledkov bakalárskeho štúdia v programe