Prijímacie konanie

Prijatie na bakalárske štúdium v akademickom roku 2018/2019 je bez prijímacích skúšok, na základe výsledkov štúdia na strednej škole

Prijatie na magisterské štúdium v akademickom roku 2018/2019 je na základe výsledkov bakalárskeho štúdia v odbore

Oznam

Projekt Kelti

Kelti icon

 

 Keltská osada (video)
(panoráma 360°)