AKTUALITY


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na Katedre muzeológie - 22.11.2019 od 10:00 hod.!

Viac info po kliknutí na baner.

baner DOD 2019


 Nová výzva programu Erazmus+

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy otvorilo aplikáciu Study Abroad, prostredníctvom ktorej sa študenti môžu prihlásiť na Erasmus+ mobility (štúdium, stáž) v AR 2019/2020. Výzva je aktuálna aj pre študentov externého štúdia.

Podrobné informácie ohľadom novej výzvy Erasmus nájdete na tomto odkaze

 


 

Katedra muzeológie FF UKF v Nitre vznikla v roku 2006 ako samostatná katedra po desaťročnej existencii študijného programu muzeológia, dovtedy pod garanciou katedier histórie a archeológie. Tento odbor je v systéme vied pomerne nový, hoci dejiny múzejníctva ako takého siahajú niekoľko storočí do histórie. Študenti muzeológie získavajú vedomosti a zručnosti nie len z múzejnej práce, ale aj z oblasti viacerých spoločenských a prírodných vied, legislatívy, pamiatkovej starostlivosti či ochrany životného prostredia. Súčasťou štúdia je aj aktívna účasť na projektoch, predovšetkým výstavách v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre.

AIS

ais logo

Užitočné linky

1200px GNOME Web logo 2018.svg