AKTUALITA


!OZNAM!

Od 1.7. 2022 sa Katedra muzeológie spojila s Katedrou archeológie. Obe katedry a ich študijné programy budú fungovať spoločne pod názvom Katedra archeológie.

www.karch.ff.ukf.sk