AKTUALITY


Metodické usmernenie k začiatku akademického roka v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 pre potreby FF UKF v Nitre

Odkaz na celé znenie usmernenia spolu s vyhlásením a datazníkom nájde TU!  


Prvý ročník - MANUÁLY K SYSTÉMU AISais logo

Nájdete po kliknutí na tento oznam! 

 


Dôležitý oznam pre prvý ročník bakalárskeho štúdia! 

Inštruktážne stretnutie pre prvý ročník sa bude konať v pondelok 28.09.2020 o 11:00 hod. na Hodžovej ulici v miestnosti H-106 na prvom poschodí! 

ÚČASŤ JE PRE PRVÁKOV POVINNÁ !  


POZVÁNKA NA KONFERENCIUlogo FB

Matej Bel a jeho súčasníci: diela, texty a kontexty   

Viac informácií nájdete TU

Prihlášku nájdete TU 


ROZVRH HODÍN

zimný semester 2020/2021 pre interné štúdium

zimný semester 2020/2021 pre externé štúdium


 baner DEKD


Nová vysokoškolská učebnica pracovníkov Katedry muzeológie s názvom Archeomuzeológia na prahu nového milénia, je určená všetkým študentom a záujemcom o archeologické pamiatky a múzeá.

Je k dispozícii na pracovisku našej katedry! 

Viac informácií po kliknutí na bener

baner kniha


baner bel

Katedra muzeológie FF UKF v Nitre vznikla v roku 2006 ako samostatná katedra po desaťročnej existencii študijného programu muzeológia, dovtedy pod garanciou katedier histórie a archeológie. Tento odbor je v systéme vied pomerne nový, hoci dejiny múzejníctva ako takého siahajú niekoľko storočí do histórie. Študenti muzeológie získavajú vedomosti a zručnosti nie len z múzejnej práce, ale aj z oblasti viacerých spoločenských a prírodných vied, legislatívy, pamiatkovej starostlivosti či ochrany životného prostredia. Súčasťou štúdia je aj aktívna účasť na projektoch rôzneho charakteru, najčastejšie formou výstav či edukačného materiálu.

Aktuálne Katedra muzeológie má práva na rigorózne pokračovanie (PhDr.), akreditované doktorandské štúdium (PhD.), a možnosť habilitačného a inauguračného konania. 

Oznamy


PRVÝ ROČNÍK - Manuály k systému AIS nájdete tu! 


Rozvrh hodín na zimný semester 2020/2021

Interné štúdium

Externé štúdium


Harmnogram akademického roka 2020/2021


Katedra muzeológie má práva na rigorózne pokračovanie (PhDr.), akreditované doktorandské štúdium (PhD.), a možnosť habilitačného a inauguračného konania. 

Archeologické výskumy

buton na vyskumy

AIS

ais logo

Nové Zámky pamiatky...

118779531 3781906371836693 303963724715104820 o

Užitočné linky

1200px GNOME Web logo 2018.svg