Vedecko-výskumné pracoviská

Mgr. Michaela Slovákova -  Slovenská akadémia vied - Archeologický ústav

Mgr. Daniel   Kotuľak  - Slovenská akadémia vied - Archeologický ústav

Mgr. Viliam Mezey - Slovenská akadémia vied - Archeologický ústav


Múzeá, archívy, galérie a pamiatkové inštitúcie

PhDr. Ľudovít Rusňák - Slovenská národná galéria Bratislava

PhDr. Mário Žáčik - Tribečské múzeum Topoľčany

PhDr. Matúš Valihora - Múzeum D. Jurkoviča , Brezová pod Bradlom

PhDr. Marián Imriška - SNM, Múzeum Slovenských národných rád Myjava

Mgr. Ivana Jurčíková - Muzeologický kabinet SNM

Mgr. Gabriela Kochanová - Muzeologický kabinet SNM

Mgr. Tomáš Pavlovič - Krajský pamiatkový úrad Nitra

Mgr. Katarína Ščerbanovská - Východoslovenské múzeum Košice

Mgr. Laura Pacherová - Slovenský národný archív

PhDr. János Hushegy - Múzeum kultúry Maďarov SNM Bratislava

Mgr. Pavol Rusnák - Múzeum J. Thaina Nové Zámky

Mgr. Zuzana Ivanická - Tekovské múzeum Levice

Mgr. Iveta Galová - Encyklopedický ústav SAV

Mgr. Zuzana Štancelová - Krajský pamiatkový úrad Žilina

PhDr. Andrej Ozimy - Mestský úrad Komárno, odbor pamiatok

Mgr. Lucia Šimová - Ponitrianske múzeum Nitra

Mgr. Veronika Résoová - Ponitrianske múzeum Nitra

Mgr. Ľubica Packová-Zahradárová - Ponitrianske múzeum Nitra

Mgr. Petra Bernáthová - Ponitrianske múzeum Nitra

Mgr. Pavol Horváth - Banícke múzeum v Rožňave

Mgr. Adrián Takáč - Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, Múzeum Mikuláša Thegeho Konkolyho

Mgr. Kitty Kovácsová - Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo


Vysoké školy

Mgr. Miroslav Palárik, PhD. - Katedra histórie FF UKF

Mgr. Veronika Ďurďová, rod. Trubačová, Katedra archeológie, Univerzita v Hradci Králové

Mgr. Daniel Bešina, PhD. - Katedra muzeológie FF UKF


Občianske združenia

PhDr. Tomáš Demian - IPEA  - Archeoskanzen Mokrý Kút

Mgr. Jozef Mihálik - Združenie priateľov Hričovského hradu

Mgr. Mária Takáčová - Združenie priateľov Hričovského hradu

Katedra muzeológie FF UKF v Nitre vznikla v roku 2006 ako samostatná katedra po desaťročnej existencii študijného programu muzeológia, dovtedy pod garanciou katedier histórie a archeológie. Tento odbor je v systéme vied pomerne nový, hoci dejiny múzejníctva ako takého siahajú niekoľko storočí do histórie. Študenti muzeológie získavajú vedomosti a zručnosti nie len z múzejnej práce, ale aj z oblasti viacerých spoločenských a prírodných vied, legislatívy, pamiatkovej starostlivosti či ochrany životného prostredia. Súčasťou štúdia je aj aktívna účasť na projektoch rôzneho charakteru, najčastejšie formou výstav či edukačného materiálu.

 

Archeologické výskumy

buton na vyskumy

AIS

ais logo

Katedrová knižnica

knižnica

Náš youtube kanál

youtube logo 2431 1

Nové Zámky pamiatky...

118779531 3781906371836693 303963724715104820 o

Užitočné linky

1200px GNOME Web logo 2018.svg