Realizácia archeologických výskumov

 Katedra muzeológie FF UKF v Nitre patrí medzi tie vysokoškolské vedecké pracoviská, ktoré majú oprávnenie vykonávať terénny archeologický výskum, ktorý je dôležitou súčasťou pamiatkovej starostlivosti. Držiteľom Osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na katedre je doc. PhDr. P. Šteiner, PhD.

Pracovníci katedry majú za sebou značné množstvo výskumov, predovšetkým v na území Nitrianskeho samosprávneho kraja (okresy Nitra, Topoľčany, Nové Zámky, Zlaté Moravce, Levice). O úzkom prepojení katedry s archeologickým výskumom svedčí tiež viacero absolventov, ktorí v súčasnosti pracujú na rôznych pozíciách v Archeologickom ústave SAV v Nitre.

Naše terénne aktivity zahŕňajú:

  • obhliadky a pamiatkový dozor stavieb, nariadené Krajskými pamiatkovými úradmi
  • realizáciu záchranných výskumov
  • realizáciu systematických výskumov
  • povrchové prieskumy

V prípade záujmu o realizovanie archeologického výskumu môžete kontaktovať:

doc. PhDr. Stanislava Gogová, PhD.; email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

doc. PhDr. Pavol Šteiner, PhD.; email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

IMG 7704 IMG 7706

IMG 8142 IMG 8170

Katedra muzeológie FF UKF v Nitre vznikla v roku 2006 ako samostatná katedra po desaťročnej existencii študijného programu muzeológia, dovtedy pod garanciou katedier histórie a archeológie. Tento odbor je v systéme vied pomerne nový, hoci dejiny múzejníctva ako takého siahajú niekoľko storočí do histórie. Študenti muzeológie získavajú vedomosti a zručnosti nie len z múzejnej práce, ale aj z oblasti viacerých spoločenských a prírodných vied, legislatívy, pamiatkovej starostlivosti či ochrany životného prostredia. Súčasťou štúdia je aj aktívna účasť na projektoch rôzneho charakteru, najčastejšie formou výstav či edukačného materiálu.

 

Archeologické výskumy

buton na vyskumy

AIS

ais logo

Katedrová knižnica

knižnica

Náš youtube kanál

youtube logo 2431 1

Nové Zámky pamiatky...

118779531 3781906371836693 303963724715104820 o

Užitočné linky

1200px GNOME Web logo 2018.svg