Prezentácia aktuálneho stavu výskumu šibeníc na Slovensku na Masarykovej univerzite v Brne  

 V termíne od 27.9.2021 do 3.10.2021 absolvoval pracovník Katedry muzeológie Mgr. Daniel Bešina, PhD. prednáškový pobyt na Ústave antropológie Masarykovej univerzity v Brne,  ktorého účelom bolo najmä oboznámenie s aktuálnym stavom bádania na Slovenku a existenciou tohto fenoménu v spoločnosti. Prednáškové cykly pojednávali o identifikácii a potenciále výskumu zaniknutých šibeníc v novovekej kultúrnej krajine na príklade lokalít z regiónu Gemer-Malohont. Študenti univerzity mali možnosť získať aj informácie o možnostiach pespektívneho bádania v tejto oblasti. Ústav antropológie má niekoľko ročné skúsenosti s výskumom popravísk na Morave a z toho dôvodu bolo aj pre našu katedru veľmi dôležité vzájomné odovzdanie znalostí. Do katedrovej knižnice sme získali aj veľmi zaujímavú publikáciu, v ktorej sú zhrnuté poznatky z výskumov moravských šibeníc. Do budúcna nie je vylúčená ani medzinárodná spolupráca pri výskume šibeníc na Slovensku.

Video z prednášky je k dispozícii na tomto linku:

https://anthro.sci.muni.cz/clanky/antropologicky-seminar-nabidne-pestrou-paletu-domacich-i-zahranicnich-odborniku

 

Text a fotografie: Mgr. Daniel Bešina, PhD. 

20210930 150402 20210930 153956

IMG 2428