Identifikácia historickej komunikácie a "studeného"  prameňa vo Valaskej Belej na základe diela Mateja Bela

Dňa 3.6.2021 sme realizovali spolu s prof. RNDr. Petrom Chrastinom, CSc. z Univerzity sv. Cyrila a metoda v Trnave terénny výskum účelom ktorého bola identifikácia tzv. "studeného" prameňa, ktorý je spomínaný v monumentálnom diele Mateja Bela a cesty nachádzajúcej sa pri prameni. Tento významný uhorský bádateľ spomína predemtný prameň vo svojich Vedomostiach nasledovne:  " V týchto pohoriach je známy predovšetkým veľmi studený prameň vo Valašskej Belej, popri ktorom vedie cesta do Závady, osady panstva Uhrovec. Jeho vlastnosťou je, že pomáha rýchlejšie stráviť jedlo požité s veľkou pahltnosťou, čím opäť podnecuje chuť do jedla. Slúži nielen tým, ktorí prechádzajú okolo, ale hlavne tým, ktorí túžia viac jesť. Potvrdzujú to aj tí, ktorí z tohto prameňa pili, aby overili účinok vody."

V pohoriach v okolí Valaskej Belej sa nachádza viacero takýchto prameňov. Aby sme lokalizovali prameň z Belovho diela bolo nutné identifikovať na historických mapovaniach historickú komunikáciu smerujúcu do dediny Závada. Predmetom terénneho výskumu bolo prioritne identifikovanie cesty a tým aj spresnenie polohy prameňa. V tomto smere sme boli v našom bádaní úspešní. 

Text a foto: Mgr. Daniel Bešina, PhD. 

 

IMG 2105 IMG 2111

IMG 2128 IMG 2145

IMG 2164 IMG 2167 

IMG 9121