Začiatkom jesenného obdobia sa 1. októbra 2020 v Tekovskej Breznici uskutočnila pod záštitou Rozvojovej agentúry BBSK n.o. a Oblastnej agentúry cestovného ruchu Región Gron komentovaná prehliadka „Čaro zaniknutého hradu Breznica“. 

Jej cieľom bolo verejnosti ukázať zvyšky zaniknutého stredovekého hradu a vysvetliť tak priamo v teréne úlohu a dôležitosť najnovšie vyhotoveného geodetického zamerania hradného komplexu. To je zároveň podkladom pre budúci pamiatkový výskum, či čiastkovú konzerváciu zvyškov hradu. Do prehliadky sa za Katedru muzeológie zapojil PhDr. Matúš Martinák, ktorý zúčastnených sprevádzal stavebnými dejinami hradu. O bližších okolnostiach vyhotovenia najnovšieho geodetického zamerania, ale tiež o archeologických nálezoch povedal viac PhDr. Ján Beljak, PhD. (Archeologický ústav SAV). Účastníci, ktorí sa stretli pri cintoríne v obci, tak spoločne vystúpili na hradný kopec a postupne sa oboznámili so zvyškami a terénnym reliéfom zaniknutého stredovekého hradu. 

V priebehu októbra až decembra 2020 sa uskutočnil pod vedením výskumníka Ing. arch. Ivana Gojdiča sondážny architektonicko-historický výskum niekdajšej nemocničnej kaplnky v Leviciach. Kaplnka, ktorá bola počas 2. polovice 20. storočia radikálne prestavaná na skladové priestory, je súčasťou rozložitého historického areálu bývalej  župnej nemocnice. O postupnú obnovu kaplnky sa od roku 2018 usiluje miestne občianske združenie Patrimonium Servandi z ktorého iniciatívy sa výskum uskutočnil a to aj napriek tomu, že objekt nie je vedený v zozname národných kultúrnych pamiatok. Výskumu, ktorý nadviazal na priebežnú dokumentáciu odhalených nálezových situácií počas rokov 2018 až 2019, sa za Katedru muzeológie zúčastnil PhDr. Matúš Martinák. Na kaplnke, ktorá bola postavená v rokoch 1887 až 1888 výskum identifikoval 3 neskoršie stavebné etapy, vrátane rozsiahlej funkcionalistickej prestavby, kedy došlo k jej rozšíreniu o novú loď a svätyňu. V sondách sa postupne podarilo identifikovať pôvodné okenné otvory, niekdajší hlavný vstup do kaplnky z ulice, ale aj zvyšky vnútornej výmaľby realizovanej vo viacerých fázach. Výskum je zároveň predpokladom pre určenie budúceho smerovania obnovy kaplnky. 


Text: PhDr. Matúš Martinák

 

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11