Uplynulo už 75 rokov od najťažších bojov na území Slovenska počas druhej svetovej vojny! 

Na prelome rokov 1944 a 1945 sa najťažšie boje druhej svetovej vojny na území Slovenska odohrali na ploche dnešných okresov Nové Zámky, Levice a Komárno. Ich 75 výročie si pripomína Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch výstavou „Babylon armád.“ Autor scenára výstavy, Pavol Rusnák, absolvent Katedry muzeológie FF UKF, využil pri jej inštalácii neobyčajne bohatú zbierku militárií z daného obdobia, ktoré sa nachádzajú v zbierkovom fonde múzea. Zastúpená je tu výzbroj a výstroj Čevenej armády, nemeckého Wehrmachu, maďarského Honvédségu a Rumunskej kráľovskej armády, všetko ozbrojených zložiek, ktoré na uvedenom území reálne bojovali. Odborný základ pre výstavu poskytla rovnomenná kniha Pavla Šteinera, pracovníka Katedry muzeológie, ktorá podrobne mapuje bojové operácie od decembra 1944 do apríla 1945. Výstava je prístupná v Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch do 28. 5. 2020.

 89265665 3380198921993415 4453027139079372800 o IMG 20200305 153312

IMG 20200305 161058424 IMG 20200305 162302

IMG 20200305 153249 86737036 3335377969808844 2668674308712169472 o