V mene Katedry muzeológie by sme sa chceli poďakovať našim študentom z 1., 3. a 5. ročníka za ich aktívnu účasť a pomoc pri Dni otvorených dverí, ktorý sa konal na našej Filozofickej fakulte v piatok 22. novembra. Vaše postrehy boli pre záujemcov o štúdium nepochybne prínosné a zvlášť si treba vážiť príspevky Adriána Lukáča, Daniela Mičeka a ukážky reštaurovania drevených predmetov v podaní Jána Hamaja.

 

Text a foto: PhDr. Matúš Martinák   

 

IMG 3324 IMG 3325 

IMG 3333 IMG 3340 

IMG 3344