Náš doktorand sa zúčastnil medzinárodného seminára o reštaurovaní

 V dňoch 9. až 11. októbra sa Katedra muzeológie UKF v Nitre pasívnou formou zúčastnila na medzinárodnom seminári o reštaurovaní, ktorý sa konal v Skalici a Holíči pod záštitou Komory reštaurátorov a o.z. Restau-art. Súčasťou seminára bola aj návšteva kostola sv. Margity v Kopčanoch a slovanského hradiska v Mikulčiciach. Výrazným obohatením boli kunsthistorické prehliadky historických pamiatok Skalice a Holíča. Zo seminára vzišiel kvalitne spracovaný zborník mimoriadne zaujímavých príspevkov, ktorý pribudol aj do katedrovej knižnice.        

Text a foto: PhDr. Matúš Martinák   

1 2 

3 4

5 6