Dňa 14.10.2019 organizovala Katedra muzeológie FF UKF exkurziu zameranú na poznanie stavebno-historického vývoja kláštorného komplexu v Hronskom Beňadiku. Účastníci exkurzie mali jedinečnú príležitosť vidieť verejnosťou nevidené skryté zákutia tejto významnej pamiatky. Prehliadka celého objektu bola doprevádzaná odbornými výkladmi. Študenti sa tak mali možnosť oboznámiť s architektonickými slohmi od počiatku vrcholného stredoveku až po minulé 20. storočie.  Okrem poznania stavebného vývoja boli predmetom odborných výkladov a diskusií aj jednotlivé fázy pamiatkové obnovy a úpravy na objekte, ktoré prebiehali intenzívne už od 19. storočia. Do budúcna má Katedra muzeológie v pláne aktívne participovať pri prezentovaní hodnotového potenciálu tejto pamiatky formou rôznych prezentačných aktivít. Preto to nebola určite naša posledná návšteva.... :-) 

 

 MG 6416  MG 6358

 MG 6366  MG 6371

 MG 6375  MG 6394

 MG 6386  MG 6401

 MG 6414