Dňa 9.10.2019 prebehla na FF UKF v Nitre obhajoba habilitačnej práce ("Babylon armád 1. Boje medzi Ipľom a Hronom, zima 1944-1945 a Babylon armád 2. Boje medzi Hronom a Váhom. február-apríl 1945") a habilitačná prednáška ("Bojiská 2. svetovej vojny na juhozápadnom Slovensku ako archeologické lokality. Možnosti výskumu a ochrany") nášho kolegu PhDr.Pavla Šteinera, PhD. z Katedry muzeológie.

IMG 1396 IMG 1406 IMG 1397

IMG 1398 IMG 1401

IMG 1402 IMG 1404 

IMG 1405