Jedinečný výstavný projekt Katedry muzeológie, Archeologického ústavu SAV v Nitre a obce Kovarce

Dňa 15. 9. 2019 bola v obci Kovarce (okr. Topoľčany) v krypte Antona Welsa, pradeda britskej herečky Audrey Hepburnovej, sprístupnená expozícia, ktorá na posteroch približuje obidve  významné osobnosti. Vystavené archeologické artefakty zas dokumentujú osídlenie obce Kovarce. Dominantou priestoru je zrekonštruovaná pôvodná rakva aj s kostrovými pozostatkami A. Welsa. Dňa 15. 9. 2019 bola v obci Kovarce (okr. Topoľčany) v krypte Antona Welsa, pradeda britskej herečky Audrey Hepburnovej, sprístupnená expozícia, ktorá na posteroch približuje obidve  významné osobnosti. Vystavené archeologické artefakty zas dokumentujú osídlenie obce Kovarce. Dominantou priestoru je zrekonštruovaná pôvodná rakva aj s kostrovými pozostatkami A. Welsa. Anton Wels sa narodil v roku 1830 pravdepodobne na Morave. V roku 1864 kúpil v Kovarciach kaštieľ a pozemky, na ktorých v roku 1865 spolu s Pavlom Wehlem vybudovali cukrovar. Anton Wels zomrel 18. augusta 1876 v Kovarciach a kovová rakva s jeho telesnými pozostatkami bola uložená v krypte pod sakristiou kostolaPodnetom na otvorenie expozície bol archeologický výskum, ktorý prebiehal v rokoch 2016 – 2018 pod vedením Mgr. Mária Bielicha, PhD., z Archeologického ústavu SAV Nitra. Archeologický výskum bol vyvolaný stavebnými aktivitami pri rekonštrukcii barokového Kostola sv. Mikuláša a priniesol mnoho nových poznatkov o vývoji kostola a jeho okolia od stredoveku až do 19. storočia. Začiatkom roku 2019 bola oslovená Katedra muzeológie FF UKF k spolupráci na vytvorení expozície v krypte Kostola sv. Mikuláša. Tejto úlohy sa pod vedením doc. PhDr. Stanislavy Gogovej, PhD., ujala študentka III. ročníka odboru muzeológia Martina Červenáková  spolu s Mgr. Máriom Bielichom, PhD., a zástupcami obce Kovarce. Katedra plánuje naďalej spolupracovať s obcou, a tak približovať regionálnu históriu Tríbečského spoločenstva.

 

Text: doc. PhDr. Stanislava Gogová, Phd. FF – Katedra muzeológie;

Foto: archív S.G.;

rodokmeň Antona Welsa (S. Bodoríková, PriF UK Bratislava - Katedra antropológie)

 

Fotogaléria zo slávnostného otvorenia expozície:

 HAII3085IMG 5515

70278337 449708519088713 1597659127520165888 n IMG 5516 

IMG 5519 obr.9