Katedra muzeológie spoluorganizovala Historické dni

Rok 2014 sa v komunite historikov a všetkých, ktorí sa akokoľvek venujú dejinám, nesie v znamení stého výročia vypuknutia prvej svetovej vojny. Tejto neslávnej, avšak významnej storočnici je po celom svete venované obrovské množstvo aktivít. Bokom od nich nezostali ani katedry Filozofickej fakulty UKF, ktoré sa zaoberajú výskumom a prezentáciou dejín.

Tak ako po desať minulých rokov aj počas tejto jesene pripravili pracovníci a študenti katedier histórie a muzeológie niekoľko podujatí, zameraných na pripomenutie významného medzníka našich aj svetových dejín, pretože prvý globálny konflikt v dejinách ľudstva ním bezpochyby bol.

Už v októbri študenti 3. ročníka odboru muzeológia pripravili na pôde Ponitrianskeho múzea výstavu s názvom "Za cisára pána". V nej sa podujali na neľahkú úlohu, priblížiť prvú svetovú vojnu vhodným spôsobom detským návštevníkom. Účasť takmer tisícpäťsto návštevníkov počas dvoch týždňoch trvania výstavy hovorí, že sa im to evidentne podarilo.

Už o tri týždne nato sa uskutočnili tradičné Historické dni, venované tiež storočnici prvej svetovej vojny. Je potešiteľné, že táto iniciatíva sa zrodila vďaka aktivite študentov 4. ročníka histórie. Termín akcie bol stanovený symbolicky na 11. november, kedy v roku 1918 vstúpilo do platnosti prímerie na západnom fronte a dodnes sa preto najmä v anglosaských krajinách pripomína ako Deň veteránov. Z tohto dôvodu si mnohí účastníci a hostia podujatia pripli tradičný symbol tohto sviatku, kvet červeného maku.

Prvý deň bol vyplnený prednáškami, zameranými na špecifické problémy Veľkej vojny. Príspevky, určené predovšetkým študentom, sa venovali menej známym alebo v našom prostredí marginalizovaným témam. Mimoriadny prínos znamenala účasť lektorov z viacerých inštitúcií. Tomáš Klubert z Ústavu pamäti národa predstavil v troch stručných medailónoch menej známe postavy vojvodcov, ktorí v období prvej svetovej vojny pôsobili na Slovensku (gen. Alexej Alexejevič Brusilov, gen. Georg von der Marwitz) alebo z jeho dnešného územia pochádzali (gen. Karl Tersztyánszky von Nádas). Múzejnú sféru zastupoval Pavol Rusnák, historik Múzea J. Thaina v Nových Zámkoch s príspevkom, venovaným zaujímavým zbierkovým predmetom z fondov uvedenej inštitúcie, ktoré reprezentovali súčasti výzbroje a výstroje, ale aj fotografie či iné dokumenty. Z levickej pobočny Štátneho archívu v Nitre prišli Jarmila Bátovská a Marta Švolíková prezentovať zachované regionálne archiválie, viažúce sa k prvej svetovej vojne a to nielen virtuálne ale aj prostredníctvom autentických dokumentov, ktoré si mohli účastníci podujatia aj osobne prezrieť. Zvláštnu pozornosť si vyslúžila prednáška Jakuba Kuruca z bratislavského občianskeho združenia Bunkre. Publiku prezentoval doteraz málo známe podzemné delostrelecké kaverny z čias prvej svetovej vojny nad Dúbravkou a to ako po stránke ich dejín, tak po stránke ich ochrany a súčasného využitia a sprístupnenia.

Svoje príspevky pripravili aj organizujúce katedry: Pavol Šteiner z Katedry muzeológie priblížil búrsku vojnu z rokov 1899-1902 ako konflikt, ktorý výrazne predznamenal hrôzy nadchádzajúcej globálnej vojny najmä po stránke taktiky a výzbroje. Veronika Zrubcová a Silvia Kapustová z tej istej katedry prezentovali skúsenosti a výsledky už spomenutej výstavy "Za cisára pána". Katedru histórie zastupovali dva tímy študentov piateho ročníka so spoločnými projektami, zameranými na problematiku propagandy v rokoch 1914-1918 (Lenka Špiláková, Michal Ďurčo) a život v zázemí poslesných rokov existencie Rakúsko-Uhorska (Veronika Janáková, Pavol Šemrinec, Vladimír Babic).

Okrem uvedených prednášok, ktoré sprevádzala mimoriadne bohatá diskusia, mali účastníci Historických dní možnosť nahliadnuť do nonstop projekcie filmových dokumentov na tému prvej svetovej vojny alebo získať iné informácie z veľkoplošných panelov, inštalovaných na chodbe.

Program Historických dní 2014 symbolicky uzavrela na druhý deň tematická exkurzia do Heeresgeschichtliche Museum (Vojenskohistorické múzeum) v hlavnom meste bývalej monarchie, Viedni. Okrem starších expozícií, mapujúcich vývoj vojenstva v habsburskej ríši od 16. storočia sa naša pozornosť sústredila najmä na jej najnovšiu časť, približujúcu práve prvú svetovú vojnu. S veľkým záujmom sa stretli najmä autentické exponáty ako smutne slávna "sarajevská" limuzína arcivojvodu Františka Ferdinanda d'Este či jeho posledná uniforma, prestrelená Gavrilom Principom pri atentáte 28. júna 1914. Obrovské množstvo výstavených často unikátnych zbierkových predmetov nám pripomenulo nielen obrovský ničivý rozsah Veľkej vojny, ale aj fakt, že v takých istých sivomodrých uniformách s takými istými "manlicherkami" v rukách bojovali "za cisára pána" aj naši pra- a prapradedovia...

Toto symbolické zakončenie našich tohtoročných Historických dní nemohlo charakterizovať nič lepšie ako aktuálny slogan viedenského múzea: "Der Krieg gehört ins Museum", vojna patrí do múzea.

(Text Pavol Šteiner, Vladimír Koppan)

 

Fotogaléria

archbunkklubrusvyststud1stud2pubpub2delofranzlimsala