Multimediálne CD "VRBS ROMA TEMPORE IMPERATORIS AVGVSTI - Mesto Rím v dobe cisára Augusta"

Táto prezentácia vznikla ako seminárne práca v rámci kurzu "Reálie starovekého Ríma" pod vedením prof. J. Hečkovej. Pozostáva z dvanástich tematických okruhov, ktoré sú venované osobnosti prvého rímskeho cisára Gaia Iulia Caesara Octaviana Augusta, ako aj jeho aktivitám spojeným so zveľaďovaním metorpoly ríše, Ríma.

Text prezentácií dopĺňajú obrázky a krátke animácie zobrazujúce 3D rekonštrukcie významných budov a Augustovom Ríme.

Za každým okruhom sa nachádza zoznam použitej literatúry, zdrojov k použitým obrázkom ako aj internetových zdrojov.

Editori: J. Hečková, A. Ozimy

Autori textov: J. Bajusová, M. Bernaťáková, T. Haringová, E. Havranová, M. Herdová, M. Hudec, L. jančeková, A. Kovácsová, K. Kovácsová, K. Lendelová, J. Mihálik, A. Ozimy, M. Šabová

Autor vizualizácie a animácií: A. Ozimy

 

Fotogaléria z prezentácie CD:

pubozikovkovcegonjanspol