Tento rok spolu s archeológmi

 15. apríla sa uskutočnilo spoločné archeologicko-muzeologické kolo ŠVKaUP. Účastníkom ďakujeme za predložené práce a prezentácie, divákom za účasť a diskusné príspevky, víťazom blahoželáme.
Tu je pár záberov...

ucastcibulovamihaliknegerozimytrubacovapublpokope