Novinky z Hričova A. D. 2015

Po pokusnom "nultom" ročníku praxe našich študentov na Hričovskom hrade sa v spolupráci Katedry muzeológie a Združenia priateľov Hričovského pokračovalo aj tento rok. Do ťažkej práce na hrade sa zapojila študentka Mária Takáčová a samozrejme aj náš čerstvý absolvent a zároveň riaditeľ vyššie zmieneného združenia Mgr. Jozef Mihálik. Leto na hrade Hričovopäť vyžadovalo viacero rôznych činností:
V mesiaci jún sa združenie zapojilo do projektu Naše mesto, čo je dobrovoľnícky dvojdňový projekt, kedy sa počas dvoch dní konajú na hrade rôzne pomocné aktivity a do prác sa zapájajú napríklad aj  firemní dobrovoľníci. Úlohy koordinátorov pre dané aktivity sa zhostili aj naše študentky (okrem M. Takáčovej aj študentka histórie Mgr. D. Drábová). V júli si potom počas štyroch dní vyskúšali kopanie základov pre sklad na náradie, nosenie lešenia, morenie, maľovanie skladu a začisťovanie brány v strednom paláci. V mesiaci august počas dvoch dní študentka muzeológie sprevádzala lektorským
výkladom turistov v areáli hradu a taktiež mala možnosť stretnúť sa s metodičkou pre torzálnu architektúru a vidieť ako sa robí priebeh, plánovanie a kontrolovanie zrealizovaných prác.

Fotogaléria:

sutrovanievykladcicmania