Dňa 9. júna 2017 sa na Základnej škole s materskou školou kráľa Svätopluka v Šintave , konalo vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej a literárnej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, ktorá je registrovaná na MŠVVaŠ SR a ktorej už ôsmy ročník sa v tomto roku uskutočnil. Toto podujatie sprevádzal „ Deň školy 2017 “, ktorý začal tvorivými dielňami a prednáškami pre žiakov šintavskej školy, ale i pre hostí z rôznych kútov Slovenska, ktorí boli pozvaní na prevzatie ocenení.

So Základnou školou s materskou školou kráľa Svätopluka v Šintave intenzívne spolupracuje Katedra slovenského jazyka, ktorej viacerí pedagógovia sú členmi odbornej poroty. Tento rok sa na tvorivých dielňach zúčastnila aj Katedra muzeológie v zastúpení doc. PhDr. Stanislavy  Gogovej, PhD.. V spolupráci s PhDr. Marcelom Olšiakom, PhD. (KSJ FF UKF ) pripravili workshop pre 5. – 6. ročník na tému výstava o Veľkej Morave , kde žiaci vymysleli názov „ Život Veľkomoravanov“ a pripravili plagáty. Samotnej príprave plagátov predchádzala krátka multimediálna prezentácia zameraná na veľkomoravské remeslo (hrnčiarstvo, šperkárstvo) s praktickými ukážkami replík veľkomoravskej keramiky a šperkov (autor replík šperkov absolvent Katedry muzeológie Viliam Mezey).

Fotogaléria

DSC 2167DSC 2205DSC 2207DSC 2209IMG 3517IMG 3571IMG 3573