Muzeologická ŠVKaUP 2016 úspešne za nami

Aj tohtoročná "švočka" zaznamenala značný úspech. Prihlásilo sa desať študentov prvého, štvrtého a piateho ročníka so siedmimi prácami:

Zuzana Cibuľová: Prezentácia archeológie v teréne v projektoch blízkej budúcnosti
Martina Furková: Umelecko – historické zbierky vybraných regionálnych múzeí 
Petra Hoffmannová, Daniel Miček, Martin Gejdoš:  Kniežacia hrobka Poprad-Matejovce, súčasný stav a možnosti prezentácie pomocou digitálnej vizualizácie
Kristína Klabníková: Súčasné výchovno – vzdelávacie aktivity múzeí v prírode
Viliam Mezey: Repliky na pôde múzeí
Adriana Takáčová: Depozitárny režim slovenských múzeí v období 1970-1975
Tatiana Šulíková, Veronika Zrubcová: Tvorba etnografickej expozície v obci Ladice

Obzvlášť treba vyzdvihnúť odvážne zapojenie sa prvákov, ktorých práca prekonala očakávania poroty. Kvalitu podujatia dokresľovala aj podnetná diskusia, do ktorej sa zapojilo nielen publikum, ale aj ostatní súťažiaci. Porota mala asi najťažšiu úlohu v doterajšej histórii muzeologických "švočiek", pretože úroveň prác bola mimoriadne vyrovnaná. Po namáhavom rozhodovaní bolo stanovené poradie:

1. M. Furková

2. T. Šulíkova a V. Zrubcová

3. V. Mezey

Cena publika: Z. Cibuľová

 

Fotogaléria

cibulovafurkovaklabnikovamezeysulikova zrubcovatakacova publvitazidetail