Výstava "Technológie starých Slovanov" (8. 10. - 22. 10. 2010)

V roku 2010 si mohli návštevníci výstavy Technológie starých Slovanov vyskúšať vyrobiť podľa vzoru našich slovanských predkov hlinený krčah či šperky s originálnou výzdobou. V interaktívnej výstave tieto technológie predstavili tretiaci štúdia muzeológie FF UKF v Nitre. Výstave dominovala rekonštrukcia dreveného zrubu s trstinovou strechou, kde sa návštevníci zoznámili s jeho stavbou. V priereze domu predstavovali autori techniku
spájania čapov, vymazávanie stien hlinou a pokrývanie trstinovou strechou. Návštevníci sa dozvedeli aj technický princíp budovania opevnenia slovanského hradiska - valu. V jednom z kútov šikovný Slovan – lektor spracúval hlinu do podoby krčahu, pričom oboznamoval recipientov s počiatočným procesom spracovania hliny až po konečné výrobky, ktoré vznikali na hrnčiarskom kruhu. Ďalšou líniou bola demonštrácia výroby
spracovania ľanu cez kosenie, zmäkčenie na česačke až po výsledný produkt teda látku a jej farbenie. Prezentácia bola prezentovaná interaktívnym spôsobom čo umožnil substitúty v podobe tkáčskeho stavu a vretena. V poslednej miestnosti bola tvorivá dielňa, kde si vytvárali šperky, ktoré boli inšpirované slovanskými motívmi. Expedienti výstavu predstavovali patrične odetí. Niekoľko tuník a nohavice z ľanových látok si študenti dali ušiť. Z Nitrianskeho kniežatstva na Kyneku boli k výstave zapožičané ďalšie odevy a predmety bežnej potreby. Návštevníci si tu opäť mohli siahnuť takmer na všetko, mohli napríklad polámať ľan, či vytvoriť šperky z drôtu a keramiky podľa slovanských motívov. Po skončení výstavy bola zrubová zemnica darovaná Nitrianskemu kniežatstvu na Kyneku.

(text B. Ščigulinská)

slov1slov2slov3