Výstava "História merania času" (2009)

V roku 2009 sa študenti muzeológie opäť sústredili na históriu technológie, zamerali sa na prírodné vedy, konkrétne fyziku. Návštevníci výstavy s názvom História merania času, ktorí obdivovali rôzne merače času, sa od študentov dozvedeli pouţitie každého unikátu. Realizátori si za cieľ výstavy zvolili ukázať publiku ako sa určoval čas pred príchodom digitálnych hodín. Predstavili merače s rôznymi časovými intervalmi, ktoré merali pomocou vody, ohňa a slnka. Bolo predstavené napríklad meranie desaťminútových intervalov pomocou sviečky a olovených guľôčok, ktoré využívali najmä mnísi. Mnísi rovnako využívali slnečné hodiny. Výstava tiež predstavila dračie hodinky, čínske vodné hodinky a rôzne iné. Niektoré prístroje na meranie času si študenti vyrobili sami, iné im zapožičali múzeá, alebo im ich vyrobili stolári. Hodiny z rúk študentov sú pravdepodobne jedinými kusmi nachádzajúcimi sa na Slovensku. Hravou formou sa návštevník výstavy mohol dozvedieť, napríklad že termín kalendár, pochádza z latinského slova calendae, čo bol názov prvého dňa v mesiaci. Pôvodný význam slova kalendár je kniha dlhov, presnejšie „kniha pohľadávok“. Do nej rímsky bankári zapisovali mená dlžníkov a čiastky požičaných peňazí. Výstavu sprevádzal film o hodinách, premietaný súbežne s výstavou. Ten natočili sami študenti.
V júni 2010 bola v Galérii Max jednodňová prezentácia tejto výstavy. Výstavu Meranie času navštívilo 1026 záujemcov - väčšina v rámci školských skupín s vekovým rozvrstvením od detí predškolského veku až po seniorov.

(text B. Ščigulinská)