Výstava "Tajomstvá zabudnutých remesiel" (2008)

V roku 2008 študenti piateho ročníka, ktorí vychádzali z tradície predošlých interaktívnych výstav študentov tretích a piatych ročníkov pripravili výstavu pod názvom Tajomstvá zabudnutých remesiel, kde predstavili remeslá, ktoré by sme v dnešnej dobe len ťažko hľadali. Predstavili ich vo forme štyroch dielní. Boli to dielňa debnára, kolára, remenára a obuvníka. Návštevníci začínali výstavu na povale starej matere, na ktorej boli štyri truhlice, preto boli triedy delené do štyroch skupín. Spoločne odhaľujú tajomstvá truhlice, ktoré sú reprezentované originálnymi zbierkovými predmetmi používanými v minulosti v rámci prezentovaných remesiel. Následne si ich uložili do tovarišskej tašky a vybrali sa na trhovisko. Ich úlohou bolo priradiť predmety k správnemu remeslu. Keďže trasa prehliadky nebola daná, zadaná úloha zároveň motivovala k návšteve všetkých stanovísk. V dielni remenára boli recipientom predstavené priebojníky, ktorými sa pomocou kladiva do remeňov vyrážali ozdobné dierky. Rovnako im boli ukázané rôzne výzdobné techniky, ale hlavne výrobky, ktoré remenár vyrábal. V šusterskej alebo obuvníckej dielni mohli vidieť ostrohy, ktoré sa kedysi dávali ako ozdoba na čižmy, mohli vidieť nástroje obuvníka, medzi ktoré patrí špeciálne kladivo na zabíjanie klincov, nôž na rezanie kože, trojnohú šusterskú stoličku. V dielni kolára bolo návštevníkom predstavené drevené koleso, ktoré sa skladá z hlavy, špicov a bahra (bahor). Kolári často spolupracovali s kováčmi, pretože už hotové kolesá sa obíjali železnými ráfmi. Po absolvovaní výstavy dostali návštevníci výučné listy. Táto výstava bola jedinečná, pretože spomedzi všetkých bola najviac zastúpená originálnymi predmetmi. Značnú časť exponátov expedientom poskytlo Poľnohospodárske múzeum v Nitre a rovnako aj Ponitrianske múzeum. Odborným garantom výstavy bol vtedajší riaditeľ Poľnohospodárskeho múzea Ing. Marián Švikruha

(text B. Ščigulinská)