Výstava "Fotografia - pamäť ľudstva" (7.11 – 24.11. 2007)

V roku 2007 sa študenti výstavou predstavili históriu fotografie. Táto výstava sa odlišuje od predošlých výstav, pretoţe sa nezameriava na dejiny ľudstva, ale mapuje vývoj určitej techniky. Recipienti sa mohli oboznámiť formou informačných panelov s postupným vývojom zaznamenávania obrazu človekom od pravekých malieb v jaskyniach v Altamire, až po súčasnú digitálnu fotografiu. Doplnením výstavy bola tmavá komora, kde si záujemcovia mohli vyskúšať výrobu čiernobielej fotografie z negatívov filmov. Cieľovou skupinou boli opäť žiaci základných škôl, práve oni mali o výstavu najväčší záujem. Dvojtýždňová výstava Fotografia pamäť ľudstva vyvrcholila Bielou nocou, kedy výstava bola otvorená až do polnoci.
Recipienti sa postupne zoznámili s rôznymi technológiami. Najskôr to bola camera obscura, nasledovala dagerotypia, v čiernej komore si vyvolávali fotky a končili pri digitálnej fotografii. Kým sa výstava otvorila bola vyhlásená súťaž o najstaršiu fotografiu. Tie boli vystavené vo výstavných priestoroch a vyhodnotené boli prvé tri miesta.

(text B. Ščigulinská)

fot1fot2fot3