Výstava "Hrad ožíva" (1. 3. – 23. 3. 2007)

Témou výstavy študentov piateho ročníka muzeológie v roku 2007 sa stal stredoveký hrad. Výstavu pripravili s pomocou študentov výtvarnej tvorby. Predstaviť ňou študenti chceli budovanie hradu a všetko čo súviselo s hradným životom. Zobrazili postupné budovanie hradu, od ťažby kameňa, hasenia vápna, stavania lešenia, až po zdvíhanie ťažkých vecí pomocou kladky, ktorá bola vynájdená dávno pred stredovekom. Výstavu spestrovala kováčska dielňa, obytná veža, ktorá bola stavaná od jedenásteho do pätnásteho storočia. Ukázané bolo stolovanie, tiež hradby z cimburia. Študenti návštevníkov sprevádzali v dobových kostýmoch. Deti boli postavené do pozícií špiónov, ktorí prenikli do hradu a ich úlohou bolo zistiť funkciu hradu, a stratégiu obrany.

(text B. Ščigulinská)

hrad1hrad2hrad3