Výstava "Rím - hlava sveta" (7. 10. - 27. 10. 2005)

Výstava Rím - hlava sveta bola inštalovaná dva týždne a trvala tri týždne. Touto výstavou deti putovali ako turisti cestovnej kancelárie a spoznávali cisársky Rím. Výstava sa niesla v predstavení architektúry. Turisti prišli do cestovnej kancelárie s bránou času, prešli rímskou mytológiou, spoznali Forum Romanum, architektúru bývania a porovnávali vtedajší Rím s dneškom. Úlohou návštevníkov bolo dostať sa bránou času do Ríma a späť do súčasnosti, pričom mali hrať hru s rímskymi číslami, ktoré získavali za splnenie úloh ako napríklad určenie prívlastkov siedmych kráľov Ríma, poskladanie rímskej panorámy, tvorba pozvánkových sloganov na gladiátorské hry a iné . Výstava bola predstavená pomocou priblíženia verejných a obytných budov v cisárskom Ríme v plastickej forme. U návštevníkov to malo vyvolať pocit, že sa ocitli v uliciach mesta. Každá časť výstavy predstavovala samostatný celok, návštevník tak netušil čo ho očakáva v ďalšej časti.

(text B. Ščigulinská)

 rim3rim2rim1