Výstava "Egypt - dar Nílu" (7. 10. - 27. 10. 2004)

Inštalácia sveta faraónov a otrokov trvala tvorcom týždeň. Na návrhu sa pracovalo počas celého druhého ročníka. Tvorilo sa v malých skupinkách a o najlepšom projekte sa hlasovalo. Ako najpestrejší a najzaujímavejší študenti vyhodnotili Egypt. V procese prípravy a výroby pomôcok študenti pracovali tímovo. Časť šatstva a masku múmie získali autori z odevnej školy v Trenčíne, odevy boli zapožičané, respektíve vyrobené. Pri sprievodnom slove sa študenti striedali. Vytvorených bolo päť stanovísk, ktorými recipienta sprevádzalo päť „Egypťanov“. Prostredníctvom názorného vysvetľovania návštevníci spoznali život, umieranie, prácu, božstvá, písmo, kultúru a módu Egypťanov v tomto období. Pri tejto výstave bola spojovacím motívom kliatba boha Sutecha. Egypťania sa od neho odvrátili, pretože im hrozil hladomorom. Recipienti sa stali cudzincami, ktorí mali
Egypťanov zachrániť. Deti mali v rámci tvorivých hier možnosť zrušiť kliatbu, ich úlohou bolo priradiť správne božstvo k určitému mestu, poskladať puzzle a identifikovať vojakovu príslušnosť . V záujme docielenia aktívnej pozornosti detí bol opäť zvolený interaktívny prístup. Najväčšie ohlasy u návštevníkov vyvolala inštalácia vo vnútri veľkej pyramídy, v ktorej sa pri stlmenom svetle hovorilo o mumifikácii. Návštevník sa mohol dotýkať exponátov, z ktorých väčšinu zapožičali Ponitrianske múzeum a Poľnohospodárske múzeum v Nitre. Výstava bola, rovnako ako predošlá, určená detskému recipientovi a tešila sa vysokému záujmu. Okrem študentmi vytvorených diorám priestory spestrovali aj predmety a audiovizuálne záznamy, zhotovené počas prípravy a trvania výstavy „Putovanie do Praveku“ vyrobené rukami autorov. Veľa z nich si recipienti mohli vziať do rúk a podrobnejšie prezrieť.

(text B. Ščigulinská)

egypt1egypt2egypt3