Výstava "Putovanie do praveku" (10. 10. - 24. 10. 2003)

Prvá netradičná študentská výstava v Ponitrianskom múzeu sa uskutočnila v roku 2003 pod názvom Putovanie do praveku – poďte s rodom Havrana, Medveďa a Hada do osady prvých roľníkov. Princípom tejto výstavy bolo putovanie rodov cez osady prvých roľníkov na Slovensku, ktorí tu boli už v období praveku, presnejšie neolitu. Triedy sa delili na tri skupiny, pričom každá skupina predstavovala rod. Každý rod mal svoj totem. Výstava bola delená na štyri časti, pričom v každej časti získaval návštevník písmená, z ktorých nakoniec bolo zložené heslo. Prvá časť predstavovala hospodárstvo, ktoré v sebe zahŕňalo rastlinnú i živočíšnu produkciu. Predstavená bola kolonizácia na rôzne svetové strany z úrodného polmesiaca. Distribuovali sa nástroje prvých roľníkov a centrá pestovania rôznych plodín. Nasledovala demonštrácia výrobných činností ako sú hrnčiarstvo, výroba kamenných nástrojov, spracovanie látok, či získavanie materiálu na dom. Pri hrnčiarstve sa deti zoznámili s technikou výzdoby nádob podľa základných vzorov. Podľa týchto vzorov si mohli navrhnúť vzor na rodový odev. Tretiu časť reprezentovala duchovná kultúra, ktorá sa skladala z dvoch častí. V prvej „príbeh života“, dominovala tu Venuša. Na stene boli slová, z ktorých mali návštevníci poskladať modlitbu Venuši, matke zeme a priniesť jej obetu. Na tomto stanovisku lektor vysvetlil aj vtedajšie vnímanie času pomocou rondelu. Tiež bol predstavený symbol mužskej sily, ktorému rovnako recipienti skladali modlitbu a niesli obetu. Nasledoval „príbeh smrti“, kde boli návštevníci oboznámení s rituálmi a formou inscenácie sa zapojili do rituálneho tanca so substitútmi korytnačích hrkálok. V poslednej časti bola stvárnená samotná osada prvých roľníkov, kde sa recipienti dozvedeli ako si osadníci stavali príbytky, z akého materiálu, aj ako dlho im táto stavba trvala. V rámci interaktívneho prístupu si vyskúšali mletie obilia presne tak, ako ho mleli v neolite. K tvorivým hrám pre lepšie ukladanie vedomostí na tejto výstave patrili kvíz, tvorba rodového motívu ošatenia či účasť na pohrebnom rituáli. Inštalácia trvala týždeň a verejnosti sprístupnená bola počas dvoch týždňov.

(text B. Ščigulinská)

neo1 neo2neo3