Študenti Katedry muzeológie slávia úspech. Pamätná izba Jána Palárika v Majcichove je otvorená!

 

Niekoľkomesačné úsilie študentov 2. a 3. ročníka študijných programov Muzeológia a Pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo bolo dňa 27. apríla 2022 zavŕšené otvorením reinštalovanej Pamätnej izby Jána Palárika v Majcichove. Otvorenie sa konalo pri príležitosti dvojstého výročia narodenia tohto významného slovenského dramatika, publicistu a kňaza. Projekt vznikol na základe spolupráce medzi Katedrou muzeológie FF UKF v Nitre, Základnou školou J. Palárika v Majcichove a Obecným úradom Majcichov.

Študenti za pomoci odborných pracovníkov Katedry muzeológie modernizovali pôvodnú, vyše 50 ročnú expozíciu, čím umožnili, aby hodnoty a odkaz Jána Palárika pretrval aj v 21. storočí. Vypracovali návrh novej podoby pamätnej izby a aktívne sa podieľali na technickej realizácii vlastného návrhu. Okrem toho pripravili pre návštevníkov izby aj viaceré múzejno-edukačné materiály, ktoré bude možné využiť aj pre vyučovacie aktivity žiakov základných škôl.

Pamätná izba obsahuje dve samostatné časti. Prvá približuje život a dielo J. Palárika. Dominantou je verná figurína Jána Palárika v životnej veľkosti zasadená do prostredia izby s pôvodným nábytkom zo starej rímsko-katolíckej fary. Najcennejším predmetom sú kanonické vizitácie s ručne písanými Palárikovými záznamami.

Druhá časť expozície je o dejinách, živote a ďalších významných osobnostiach obce Majcichov, v ktorej J. Palárik na sklonku svojho života pôsobil ako farár. Nachádza sa tu napríklad ľudový odev a tiež množstvo predmetov dennej potreby, ktoré približujú minulosť majcichovského ľudu.

Odbornými garantmi boli pracovníci Katedry muzeológie FF UKF v Nitre: doc. PhDr. Stanislava Bönde Gogová, PhD.; Mgr. Daniel Bešina, PhD. a Mgr. Daniel Miček.

 

 IMG 1317 IMG 1313

IMG 20220426 092822 IMG 20220426 110207

IMG 1438 IMG 1439

IMG 1444 IMG 1519

IMG 1550