Fotoreportáž zo ŠVOUČ 2022

Napriek neustále prebiehajúcemu pandemickému obdobiu, sa pracovníci a študenti katedier muzeológie a archeológie, stretli 31.3.2022 na spoločnom kole Študentskej vedecko-odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ). Prezentované boli veľmi zaujímavé príspevky študentov z oblasti výskumu a prezentácie pamiatok. Z Katedry muzeológie sa zúčastnili dvaja študenti. Barbora Hlinková prezentovala ročníkový projekt Expozícia Jána Palárika v Majcichove a Jozef Kónya prezentoval prácu Kluby vojenskej histórie a extrémizmus. Posledná menovaná práca skončila na druhom mieste. Pracovníci Katedry muzeológie srdečne gratulujú Jozefovi, ako aj ostatným víťazom!

Tešíme sa na budúcoročné kolo prác! 

Foto: Mgr. Daniel Miček

Text: Mgr. Daniel Bešina, PhD.

 

IMG 1048 IMG 1056

IMG 1080 IMG 1106