Katedra muzeológie v spolupráci s Gemersko-Malohontským múzeom pripravila výstavu k príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky mesta Rimavská Sobota. 

 Náš vlastný prínos spočíval v tvorbe virtuálnej rekonštrukcie mesta Rimavská Sobota v polovici 18. storočia. Návštevníci sa tak budú môcť virtuálne prechádzať priamo v uliciach mesta spred 270 rokov. Rekonštrukcia vychádzala z reálneho terénu, dobových obrazových prameňov, mapových podkladov a písomných prameňov. Vernosť rekonštrukcie je tak relatívne vysoká. Verejnosť získa predstavu približnej podoby dobového urbanizmu mesta, jednotlivých stavebných objetov a kultúrnej krajiny v jeho okolí. Okrem tejto rekonštrukcie sme sa podujali digitalizovať metódou fotogrametrie vybrané zbierkové predmety z múzejných depozitov.  Trojdimenzionálne predmety  sú vo výstavnom priestore prezentované cez nasnímanie QR kódu po ktorom sa zobrazí textová informácia a samotný predmet. Model je možné vo virtuálnom priestore otáčať alebo približovať čo umožňuje detailné prezretie zbierkového predmetu inak zavretého vo vitríne. 

Na výstave je prezentovaná materiálna kultúra od mladšej doby kamennej po druhú polovicu 20. storočia n.l. Exponáty dopĺňajú texty k jednotlivým obdobiam inštalované na závesných posteroch. Chronologický vývoj Rimavskej Soboty je vecne a prehľadne zachytený na časovej osi tvorenou významnými medzníkmi v dejinách mesta. Kurátormi výstavy sú pracovníci z Gemersko-malohotnského múzea PhDr. Alexander Botoš a Mgr. Ľudmila Pulišová.   

 

Foto: Martina Oštrom Mareková, Gemersko-malohontské múzeum 

Text: Mgr. Daniel Bešina, PhD. 

 

249103901 4817201674991893 1602986461192142254 n 248897420 4817151651663562 3655281287413379489 n

248780660 4817203724991688 4398003138071726086 n 249480581 4817151674996893 8737248357091304358 n

249574906 4817208021657925 5436847623267560416 n 248784899 4817237961654931 5809319112128312801 n