Vedecko-výskumné pracoviská

Mgr. Michaela Slovákova -  Slovenská akadémia vied - Archeologický ústav

Mgr. Daniel   Kotuľak  - Slovenská akadémia vied - Archeologický ústav

Mgr. Viliam Mezey - Slovenská akadémia vied - Archeologický ústav


Múzeá, archívy, galérie a pamiatkové inštitúcie

PhDr. Ľudovít Rusňák - Slovenská národná galéria Bratislava

PhDr. Mário Žáčik - Tribečské múzeum Topoľčany

PhDr. Matúš Valihora - Múzeum D. Jurkoviča , Brezová pod Bradlom

PhDr. Marián Imriška - SNM, Múzeum Slovenských národných rád Myjava

Mgr. Ivana Jurčíková - Muzeologický kabinet SNM

Mgr. Gabriela Kochanová - Muzeologický kabinet SNM

Mgr. Tomáš Pavlovič - Krajský pamiatkový úrad Nitra

Mgr. Katarína Ščerbanovská - Východoslovenské múzeum Košice

Mgr. Laura Pacherová - Slovenský národný archív

PhDr. János Hushegy - Múzeum kultúry Maďarov SNM Bratislava

Mgr. Pavol Rusnák - Múzeum J. Thaina Nové Zámky

Mgr. Zuzana Ivanická - Tekovské múzeum Levice

Mgr. Iveta Galová - Encyklopedický ústav SAV

Mgr. Zuzana Štancelová - Krajský pamiatkový úrad Žilina

PhDr. Andrej Ozimy - Mestský úrad Komárno, odbor pamiatok

Mgr. Lucia Šimová - Ponitrianske múzeum Nitra

Mgr. Veronika Résoová - Ponitrianske múzeum Nitra

Mgr. Ľubica Packová-Zahradárová - Ponitrianske múzeum Nitra

Mgr. Petra Bernáthová - Ponitrianske múzeum Nitra

Mgr. Pavol Horváth - Banícke múzeum v Rožňave

Mgr. Adrián Takáč - Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, Múzeum Mikuláša Thegeho Konkolyho

Mgr. Kitty Kovácsová - Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo


Vysoké školy

Mgr. Miroslav Palárik, PhD. - Katedra histórie FF UKF

Mgr. Veronika Ďurďová, rod. Trubačová, Katedra archeológie, Univerzita v Hradci Králové

Mgr. Daniel Bešina, PhD. - Katedra muzeológie FF UKF


Občianske združenia

PhDr. Tomáš Demian - IPEA  - Archeoskanzen Mokrý Kút

Mgr. Jozef Mihálik - Združenie priateľov Hričovského hradu

Mgr. Mária Takáčová - Združenie priateľov Hričovského hradu