Vedecko-výskumné pracoviská

Mgr. Michaela Slovákova -  Slovenská akadémia vied - Archeologický ústav

Mgr. Daniel   Kotuľak  - Slovenská akadémia vied - Archeologický ústav

Múzeá, archívy, galérie a pamiatkové inštitúcie

PhDr. Ľudovít Rusňák - Slovenská národná galéria Bratislava

PhDr. Mário Žáčik - Tribečské múzeum Topoľčany

PhDr. Matúš Valihora - Múzeum D. Jurkoviča , Brezová pod Bradlom

PhDr. Marián Imriška - SNM, Múzeum Slovenských národných rád Myjava

Mgr. Ivana Jurčíková - Muzeologický kabinet SNM

Mgr. Gabriela Kochanová - Muzeologický kabinet SNM

Mgr. Tomáš Pavlovič - Krajský pamiatkový úrad Nitra

Mgr. Katarína Ščerbanovská - Východoslovenské múzeum Košice

Mgr. Laura Pacherová - Slovenský národný archív

Mgr. János Hushegy - Múzeum kultúry Maďarov SNM Bratislava

Mgr. Pavol Rusnák - Múzeum J. Thaina Nové Zámky

Mgr. Zuzana Ivanická - Tekovské múzeum Levice

Mgr. Iveta Galová - Encyklopedický ústav SAV

Mgr. Zuzana Štancelová - Krajský pamiatkový úrad Žilina

Mgr. Andrej Ozimy - Mestský úrad Komárno, odbor pamiatok

Mgr. Lucia Šimová - Ponitrianske múzeum Nitra

Mgr. Veronika Résoová - Ponitrianske múzeum Nitra

Mgr. Ľubica Packová-Zahradárová - Ponitrianske múzeum Nitra

Mgr. Petra Bernáthová - Ponitrianske múzeum Nitra

Mgr. Pavol Horváth - Banícke múzeum v Rožňave

Mgr. Adrián Takáč - Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, Múzeum Mikuláša Thegeho Konkolyho

Mgr. Kitty Kovácsová - Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

Doktorandi

PhDr. Martina Župčanová - Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF

Mgr. Daniel Bešina - Katedra archeológie FF UKF

Vysoké školy

Mgr. Miroslav Palárik, PhD. - Katedra histórie FF UKF

Občianske združenia

Mgr. Tomáš Demian - IPEA  - Archeoskanzen Mokrý Kút

Mgr. Jozef Mihálik - Združenie priateľov Hričovského hradu

Mgr. Mária Takáčová - Združenie priateľov Hričovského hradu

Oznam

Projekt Kelti

Kelti icon

 

 Keltská osada (video)
(panoráma 360°)