Známi aj neznámi, vitajte!
Chcete sa dozvedieť niečo viac o etniku, ktoré si maľovalo tvár namodro pri boji zblízka na život a na smrť? Tak čítajte ďalej! Keltská civilizácia stále púta pozornosť a určite zaujala aj vás, keďže naďalej čítate tieto riadky. Táto téma uchvátila nielen odbornú verejnosť, ktorá sa jej venuje dlhé roky, ale aj nás, preto sme sa rozhodli sprostredkovať vám ju a podať informácie formou, ktorá vás isto nadchne.
Samotné pojmy Kelt či Gal nemusíme predstavovať, lebo všetkým sa vynorí v pamäti známa rozprávka Asterix a Obelix, v ktorej vystupuje práve toto etnikum.
Kelti na našom území žili zhruba od 5. storočia p. n. l. a obsadili veľkú časť Európy, neskôr sa presídlili až po Veľkú Britániu a Írsko. Zanechali nám viacero dokladov svojej existencie – či už ide o vyspelé opevnenie, kultové miesta, predmety a podobne.

My sme si pre širokú verejnosť pripravili výstavu s názvom Podivuhodný keltský ľud. Výstava sa realizovala už od začiatku roka 2016, svoj debut zažila v septembri roku 2017. Konkrétne išlo o panelovú výstavu, ktorá bola umiestnená v Galérií Mlyny, kde boli vystavené postery na rôzne tematické oblasti, napríklad celková charakteristika Keltov, stravovanie, odievanie, náboženstvo, vojenstvo a iné zaujímavosti. Výstava mala veľmi pozitívny ohlas, a tak sme sa rozhodli sprostredkovať ju vo forme ,,putovnej výstavy“, vidieť ju mohli vo viacerých školách v okolí Nitry. Po tomto úspešnom projekte sme dostali ďalší nápad – vydať edukačné CD pre študentov. CD sme vydali vďaka finančnej podpore Katedry muzeológie FF UKF.
CD s názvom Podivuhodný keltský ľud obsahuje odbornú prezentáciu o keltskej civilizácii, ktorá má slúžiť ako edukačný materiál k výučbe na základných školách. Na CD sa nachádzajú taktiež pracovné listy, ktoré sú vytvárané pomocou príbehu, obsahujú množstvo zaujímavých kvízov, krížoviek a doplňovačiek, vďaka čomu ide o učenie zábavnou formou.

Veľa šťastia!

 Kelti1Kelti2

Oznam

Projekt Kelti

Kelti icon

 

 Keltská osada (video)
(panoráma 360°)