Zdravíme všetkých štúdiachtivých študentov! 

Katedra muzeológie disponuje aj vlastným, zatiaľ nie veľmi početným, knižničným fondom. Avšak neustále rastie a už teraz obsahuje veľmi kvalitné publikácie! 

Určite ich viete využiť pre vaše seminárne alebo záverečné práce a preto vám odporúčame minimálne prezrieť zoznam literatúry, ktorý si môžete stiahnuť na linku nižšie. 

Publikácie sa nachádzajú na rôznych miestach. Niektoré máme priamo na katedre, iné sú v študovniach a univerzitnej knižnici. Miesto ich úloženia však máte v zozname. 

 

Tento zoznam pravidelne aktualizujeme a preto tam stále môžete nájsť niečo nové a zaujímavé. 

 

Zoznam literatúry prijatej za roky 2019-2020 je k stiahnutiu TU

Katedra muzeológie FF UKF v Nitre vznikla v roku 2006 ako samostatná katedra po desaťročnej existencii študijného programu muzeológia, dovtedy pod garanciou katedier histórie a archeológie. Tento odbor je v systéme vied pomerne nový, hoci dejiny múzejníctva ako takého siahajú niekoľko storočí do histórie. Študenti muzeológie získavajú vedomosti a zručnosti nie len z múzejnej práce, ale aj z oblasti viacerých spoločenských a prírodných vied, legislatívy, pamiatkovej starostlivosti či ochrany životného prostredia. Súčasťou štúdia je aj aktívna účasť na projektoch rôzneho charakteru, najčastejšie formou výstav či edukačného materiálu.

 

Archeologické výskumy

buton na vyskumy

AIS

ais logo

Katedrová knižnica

knižnica

Náš youtube kanál

youtube logo 2431 1

Nové Zámky pamiatky...

118779531 3781906371836693 303963724715104820 o

Užitočné linky

1200px GNOME Web logo 2018.svg