Zdravíme všetkých štúdiachtivých študentov! 

Katedra muzeológie disponuje aj vlastným, zatiaľ nie veľmi početným, knižničným fondom. Avšak neustále rastie a už teraz obsahuje veľmi kvalitné publikácie! 

Určite ich viete využiť pre vaše seminárne alebo záverečné práce a preto vám odporúčame minimálne prezrieť zoznam literatúry, ktorý si môžete stiahnuť na linku nižšie. 

Publikácie sa nachádzajú na rôznych miestach. Niektoré máme priamo na katedre, iné sú v študovniach a univerzitnej knižnici. Miesto ich úloženia však máte v zozname. 

 

Tento zoznam pravidelne aktualizujeme a preto tam stále môžete nájsť niečo nové a zaujímavé. 

 

Zoznam literatúry prijatej za roky 2019-2020 je k stiahnutiu TU